از مشاوران کلینیک نی نی سایت بپرسید

2322
  • آخرین پاسخ ها

  • آخرین پرسش ها

در صورتی که نیاز به کولبوسکوبی باشد باید هر 6 تا 12 ماه انجام شود . جهت بررسی علت خونریزی باید سونوگرافی و ازمایشات هورمونی انجام دهید .
حداقل یک ماه از شروع سرترالین باید بگذرد تا اثرات مفیدش ظاهر شوند .
بتا اچ سی جی انجام دهید و سونوگرافی را تکرار کنید .
با این کار می توانید جنس دلخواه را داشته باشید . البته من توصیه نمی کنم . زیرا علاوه بر هزینه ای وی اف با عوارض مادری و جنینی همراه است و ب...
اشکالی ندارد . سعی کنید تکرار نشود .
مخاط نامنظم می تواند در اثر بولیب یا عفونت باشد . دکستروورشن اشکالی ندارد .

مشاوران و متخصصین با تجربه

تبادل تجربه با دیگر کاربران

ابزارهای بارداری

پاسخگویی در کمترین زمان

بدون هزینه