1451
سلام،بالای ۸۰ درصد خانمها از ناحیه کلیتوریس به ارگاسم میرسند،پس جای نگرانی نیست،اضطراب عملکرد جنسی وارگاسم رو به میزان زیادی تحت تاثیر قرار میدهد پس مدیریت کنید،شما سن پایینی دارید...
50 ثانیه پیش