با سلام خیر هیچ مشکلی نیست. معمولا در اوایل ازدواج احتمال این چنین مواردی هست. ضمن اینکه مرطوب شدن اندام جنسی شما بیانگر اینست که شما تحریک می شوید. احتمالا بعد از دخول احساسات جد...
1 روز پیش