در انتظار پاسخ
سلام دوست عزیز قصد ندارم رفتار همسرتان را توجیح و یا جانب داری کنم . هیچ دلیلی برای روابط فرازناشویی افراد قابل توجیح و طرفداری نیست ولی دوست عزیز شما چطور از همسرتلن دور هستید وظا...
1 روز پیش
سلام دوست عزیز سوالتان را مطرح نکردید و نمیدانم در چه حیطه ای باید کمکتان کنم اینکه بخاطر فررندانتان هر شرایط سختی را تحمل کنید به خود و فرزندانتان ظلم کرده اید توصیه میکنم با یک...
4 روز پیش
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ