810
سلام جواب آزمایش ها باید کامل رویت شود و شرح حالتان هم مهم است پس به جای نگرانی، صبور باشید و با پزشکتان مشورت کنید. روز خوش
1 ساعت پیش
خیر مشکلی ندارد قند خون شما نرمال است وجای نگرانی وجود ندارد موفق باشید.
سلام. برحسب جواب آزمایش ممکن است ازرژیم یاقرص یاآمپول برای درمان استفاده شود
سلام. مشخص نکردیدکه درابتداچه آزمایشی داده اید؟برای تشخیص دیابت بارداری بایدآزمایش GTTبا۱۰۰گرم گلوکز،۲ساعته انجام دهید. آزمایش بعدازرژیم شماهم خوب است ومشکلی ندارد.امابایدمعلوم شود...
سلام من نگرانیتون رو درک میکنم ولی باید بهتون بگم اولین قدم برای دیابت بارداری تزریق انسولین نیست اگر پزشک براتون دیابت بارداری رو تشخیص بده به احتمال زیاد اول برای شما رژیم غذایی ...