2754
باید سونوگرافی داپلر از نظر اختلال رشد داخل رحمی انجام دهید و با توجه به جواب ان تصمیم گیری شود .
اگر ازمایش سالم بوده دیابت نیست
یک تست خونی بتا اچ سی جی و سونوگرافی رحم و ضمایم انجام دهید . احتمالا باردار نیستید و مشکل گوارشی دارید .
با سلام مشاوره با متخصص قلب کودکان لازم است
1402/02/11