1870

پاسخ های مشاورین و متخصصین

سلام بله عدد بتای خون شما نرمال است بین هفته ۷ تا ۸ بارداری سونوگرافی انجام بدهید موفق باشید.
19 ساعت پیش
سلام مایعات زیاد مصرف کنید و می توانید از دارو استفا ده کنید موفق باشید
19 ساعت پیش
سلام مشکلی نیست نگران نباشید ۱۴ روز بعد از آی یو آی آزمایش خون انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
19 ساعت پیش
سلام ۱۴ روز بعد از آی یو آی آزمایش خون انجام بدهید اگر منفی بود شیاف پروژسترون باید قطع شود موفق باشید
19 ساعت پیش
سلام باید صبر کنید تا وقت پریود شما برسد اگر تاخیر در پریود خود داشتید آن وقت تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
19 ساعت پیش
سلام خیر مشکلی ندارد تیتر بتای خون شما نرمال است موفق باشید.
19 ساعت پیش
سلام تحت نظر پزشک معالج خود می توانید دارو مصرف کنید موفق باشید
سلام نگران نباشید با مصرف دارو تحت نظر پزشک پریود شما منظم شده و شانس بارداری شما افزایش می یابد موفق باشید
سلام باید به پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه نمایید تا علت مشکل شما بررسی شود و برای شما قطره تجویز شود موفق باشید
سلام بله طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد داشتن گهگاهی درد های پریودی به علت تغییرات هورمونی طبیعی است موفق باشید.