2487

پاسخ های مشاورین و متخصصین

اشکالی ندارد . شیاف را طبق دستور پزشک خود ادامه دهید .
دیگر امپول نزنید . شیاف را طبق دستور پزشک خود ادامه دهید .
به احتمال زیاد باردار نیستید . در صورت عقب افتادن قاعدگی تست خونی بتا اچ سی جی انجام دهید .
ناشی از مصرف نادرست قرص اورژانسی و روکین است .
بله . اگر لگن مناسب باشد می توانید .
خیر . دوعدد امپول پروژسترون را عضلانی بزنید . در عرض کمتر از 10 روز پریود خواهید شد .
احتمال شروع یایسگی هست . جهت انجام تست های لازم مراجعه کنید .
سایزخاصی ندارد . متخصص رادیولوژی در سونوگرافی تشخیص می دهد .
اگر بتا اچ سی جی منفی است باردار نیستید .