2753
وقت بخیر دوست عزیز سوال اول شما: قطعا چنین ازدواجی صحیح نیست بلکه به بن بست خوردن است. سوال دوم شما: بعد از ازدواج هیچ چیزی فراموش نمی شود وضع به احتمال زیاد به سمت سخت تر شدن و پ...
اثبات!!! آزمایش خون بدهد تا پدرتان ببیند که اعتیاد ندارد به همین سادگی از بزرگتری برای رضایت پدرتان کمک بگیرید این. در صورتی هست که آزمایش اعتیاد ایشان منفی باشد.
دوست عزیز.توی یک رابطه رفتار یک خانم باعث میشه که مرد طرف مقابل از مسئولیت شانه خالی کند و از بار هزینه ها در برود چرا؟؟؟چون وقتی می‌بیند که رستوران.تفریح و سینما و مسافرت را خانم ...
دوست عزیز شما مسئول زندگی دیگران نیستید.شما به جای تنفر و سرکوب خودتان.عبرت و آموخته بگیرید .زندگی مادر و اشتباهات دیگران هیچ ربطی به شما ندارد و خودتان مهم هستید.قرار نیست شما ماد...
در انتظار پاسخ
سلام. وقت بخیر افراد در خصوص تصمیم گیری به ازدواج باورهای متفاوتی دارند. برخی افراد اعتقاد دارند که باید پیش از ازدواج عاشق همسر آینده خود بشوند و برخی هم معتقدند که انتخاب همسر ه...