پرسش های پرسیده شده

عزیزم حق داری..کاملا مشخص هست همسرتون توی این زندگی نیسا و توجهی نداره.و فردی که مشروب مصرف میکنه تعادل اخلاقی نداره.از یک مشاور حتما کمک بگیرید تا بتونید برای ادامه این زندگی تصمی...
1 روز پیش
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ