سلام فعلا زود است و بهتر است با پزشک جراح خود که شرح حال کاملی از شما دارد مشورت کنید موفق باشید
3 هفته پیش
سلام خیر نگران نباشید مشکلی ندارد احتمالا تخمک گذاری دیر تر صورت گرفته باشد ۱۵ روز تا ۲۰ روز آینده سونوگرافی انجام بدهید موفق باشید.
3 هفته پیش
اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
3 هفته پیش
سلام این دردها که گهگاهی به سراغ شما می آید طبیعی است و جای نگرانی نیست موفق باشید.
سلام نگران نباشید خیر مشکلی ندارد موفق باشید
بهتر است تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید