2754
خانم بارداری که در اوایل بارداری خونریزی یا لکه بینی پیدا می کند تهدید به سقط نامیده میشود . در ای موارد احتمال سقط 50 درصد است . با استراحت و عدم مقاربت و مصرف دارو تحت نظر پزشکت...
در انتظار پاسخ
تست بتا اچ سی جی و سونوگرافی واژینال را تکرار کنید و با جواب مراجعه کنید .
در انتظار پاسخ