1870
سلام باید به پزشک معالج خود مراجعه نمایید تا بررسی شود
3 هفته پیش
سلام چرا باردار نباشید خوب طبیعی است که با توجه به شرح حال ذکر شده در حال حاضر باردار هستید مصرف قرص آهن در سه ماهه اول بارداری توصیه نمی شود باید از قرص اسید فولیک یک میلی گرمی اس...
بهتر است چند ماه قبل از بارداری راکوتان قطع شود . اگر انومالی اتفاق بیفتد احتمالا در سونوگرافی انومالی دیده خواهد شد . د رضمن NIFTY هم با نظر بزشک خود انجام دهید .
سلام نگران نباشید خیر مشکلی ندارد موفق باشید
در این جور مواقع باید همان موقع پیگیری کنید و تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود با احتمال و فرضیات در مورد قضیه ای که ماه های پیش اتفاق افتاده نمی توان نظر قطعی را ...
زود به سونوگرافی مراجعه کرده اید ۱۰ روز دیگر سونوگرافی انجام بدهید تا ضربان قلب جنین نیز رویت شود موفق باشید
ساک بارداری تشکیل شده است اگر ساک بارداری تشکیل نشده بود جواب آزمایش مثبت نمی شد چون خیلی زود به سونوگرافی مراجعه کرده اید جنین قابل دیدن نبوده باید ۲ هفته دیگر سونوگرافی انجا...
با سلام ضروري نيست ولي تحت نظر پري ناتولوژيست باشيد
سلام باید سونوگرافی انجام بدهید موفق باشید.