در این ویدیو آقای دکتر حمید مهرابی، دکترای روانشناسی سلامت جنسی در مورد برخورد صحیح والدین با رفتارهای جنسی کودک توضیحاتی ارائه داده اند.