956
سلام علایمی که فرمودید مربوط به عوارض امپول می باشد. ممکن است باردار شوید و ممکن است باردار نشوید، نمیتوان با این علائم احتمال بارداری را قطعی نمود.
6 ساعت پیش
سلام گلم ، هنوز براي تست زود بوده است. بعد از چند روز مجددا تست را تجديد كنيد.
سلام بهتر است در انتخاب پزشک خود تجدید نظر نمایید و به پزشک دیگری مراجعه نمایید. با اینگونه درمان احتمال بارداری پایین است
5 ساعت پیش
سلام گلم ، به احتمال بسيار قوي با همين درمان كيست شما درمان شده و نگراني نداشته باشيد.
اگر در شما و خانواده ي همسرتون سابقه دوقلويي زايي هست ، در شما اين احتمال براي شما هست . در اينصورت استفاده از تغذيه ي خاص ميتواند تا حدودي موثر باشد كه پيشنهاد به اين امر نميكنم. ...