1075
سلام. صلوات اشکال ندارد اما در مورد قرآن؛ اگر چهارسوره‌ای که آیه‌ی سجده دارند نباشد، اشکالی ندارد. البته بهتر است غسل کنید بعد بخوانید.
1 هفته پیش
سلام اصلا نگران نباشید. خداوند به اندازه‌ی توان انسان‌ها تکلیف می‌خواهد نه بیشتر. وقتی نمی‌توانید، ناراحتیِ ایشان بی‌مورد است. به فکر بجا آوردنِ حق همسر و فرزندتان باشید و به خودت...
1 هفته پیش
سلام خداوند از بندگانش ناامید نمی‌شود و فاصله نمی‌گیرد. بعضی بندگان از او ناامید و دور می‌شوند. اما شما طبق نوشته‌ی خودتان، ماشاءالله به اکثر وظایفتان عمل می‌کنید. با خداوند قهر نک...
1 هفته پیش
سلام آن مقدار از خونریزی که جزء پریودی هست، باید طبق همان وظیفه عمل کنید یعنی نماز نخوانید و به حرم امامان و مساجد وارد نشوید. اما مقدار اضافه که جزء پریودی نیست، استحاضه حساب می‌...
2 هفته پیش
سلام باوضو بخوابید و صلوات و دعا بفرستید. اما به خواب‌های آشفته توجه نکنید. اگر خواب بد دیدید صدقه بدهید. همیشه خواب‌هایتان را تعبیر به خیر کنید.
2 هفته پیش
سلام اگر همسرتان این اموال را بخشید باشد، اموال برای آنهاست اما اگر فقط به نام آنها زده باشد و نبخشیده است، این اموال برای ورثه است یعنی شما و فرزندانتان و پدر و مادر همسرتان البته...
2 هفته پیش