1451
سلام این کارهایی که گفتید انجام می‌دهید، اشتباه نیست. خانوادهٔ شما اشتباه می‌کنند. همه موظف به رعایت مسائل بهداشتی هستیم. به پدرتان بگویید پیامبر فرمودند: النظافة من الایمان. اسلام...
2 هفته پیش
سلام ​​​​مطالبی که گفتید نشان می‌دهد ایشان از نظر دین و ایمان مشکل دارد و باتوجه به اینکه این گزینه برای شما مهم است، ادامهٔ مسیر برایتان سخت‌تر می‌شود. بهتر است در همین دوران کمی...
2 هفته پیش