810
سلام ​​​​​​گناه ندارد. جز چهار سوره‌ای که سجده واجب دارند، بقیه قرآن را بخوانید. فقط ثوابش از ثوابِ دوران پاکی کمتر است. موفق باشید.
19 ساعت پیش
سلام ​​​​​​در اسلام نامه به فرشتگان نداریم. اما اگر به این قصد نامه بنویسید که می‌خواهید آنان را واسطه فیض الهی قرار دهید، شرک نیست. اما اگر نامه بنویسید به این نیت که آنها خودشان...
17 ساعت پیش
سلام اگر اصلا امکان ندارد که به آب روان بسپارید، در چاهی که فاضلاب نباشد بیندازید. مثلا اگر چاه آشپزخانه فاضلاب نیست در آن بیندازید. اگر اینها امکان نداشت در جای پاک و اَمن، دفنش ک...
17 ساعت پیش
سلام ​​​چیزی جای نماز قضا را نمی‌گیرد. باید توبه کنید و قضای نمازها را بجا آورید. اگر وقتتان کم است به مرور زمان انجام دهید. هر روز به مقداری که می توانید بخوانید. مهم نیست چقدر ...
17 ساعت پیش
سلام بله خمس دارد. اگر پدرتان خمسش را داده، لازم نیست شما بپردازید. اما اگر ایشان خمس را نپرداخته، شما یا فرزندان دیگرش، بپردازید. خداوند پدرتان را رحمت کند.
17 ساعت پیش
سلام خیس و خشک‌بودن بدن مهم نیست. فقط باید آب به همه جای بدن برسد. ترتیبش به این صورت است: اول سر و گردن. سپس سمت راست. و بعد سمت چپ. ذکرِ واجب ندارد. فقط نیتِ غسل کنید. و نوع غسل ...
18 ساعت پیش
سلاماین مسائل درست است. شب اول ماه قمری و شب آخر ماه، چهارشنبه، ایام قمر در عقرب، همه این شب‌ها اقدام برای بچه‌دار شدن خوب نیست. اما نباید وسواس به خرج بدهید. اگر واقعا عمل به این ...
6 روز پیش
سلام اولا مقایسه نکنید. هرکس سرنوشتی دارد. دوما حتما به‌دنبال کار دولتی نباشید. شاید خداوند در کار غیردولتی، روزیِ زیادی به شما عطا کند. روزیِ هر انسانی به طریقی داده می‌شود. جدا...
6 روز پیش
سلام اگر فقط این ماه اینطور است و مشکلی برای بچه‌دار شدنِ شما پیش نمی‌آید، اقدام نکنید. صبر کنید ایام قمر در عقرب بگذرد. اما اگر مشکل پیش می‌آید، صدقه بدهید و اقدام کنید.‌ و در هر...
6 روز پیش
سلامدعای مشلول را بخوانید.همچنین دو رکعت نماز بخوانید. در رکعت اول بعد از حمد، سوره قدر و در رکعت دوم بعد از حمد، سوره کوثر را بخوانید. در ایام عادت، دعاخواندن اشکال ندارد. نمازخوا...
2 هفته پیش