# مشاوره مذهبی

تعداد پرسش ها: 64
سلام خدمت شما آیا مطمئن هستید که عینک نجس بوده ؟ اگر هم نجس شده بوده وخشک بوده صورت شما هم خشک بوده وتری عرق بدن به آن نرسیده نجس نیست .ولی اگر اطمینان پیدا کردید که نجس بوده ن...
22 ساعت پیش
سلام علیکم. شما با پزشکتون مشورت کنید که ببینید علت چیست ؟ اگر این خونابه در اثر زخم باشه غسل نداره ولی لکه بینی بعد از پریود غسل استحاضه داره .
6 روز پیش
بنظرم اگر مشکل شما با جمع کردن و نگه داشتن چادرهست که خب میتونید از مدلهای راحتتر استفاده کنید و اینکه عادت میکنید . از طرفی فکر میکنم چون فلسفه حجاب و چادر رو نمیدونید براتون سخته...
1 هفته پیش
با سلام خدمت شما بعد از 10 روز حکم استحاضه دارید که قلیله متوسطه کثیره است . باید به آنها عمل کنید.
1 هفته پیش
سلام خیر نیاز به غسل ندارد فقط تطهیر دارد . دراین مواقع بعد از تطهیر فقط واجبات نماز را انجام دهید وبین دو نماز اگر دوباره به تطهیر نیاز بود تطهیر کنید .
2 هفته پیش
سلام علیکم شما موظفید هر بیماری که دارید قبل از عقد به اطلاع نامزد تون برسونید در یک فرصت مناسب اگر موافق بودند که مسئله ای نخوا هید داشت .
2 هفته پیش
با سلام خدمت شما اگر در اثر زخم باشه یا در اثر معاینه و اینها خون خارج شده باشه نیاز به غسل نیست فقط تطهیر لازم دارد و می تونید بعد از تطهیر فقط واجبات نماز رو انجام بدید که د...
3 هفته پیش
سلام خدمت شما من تعبیر خواب شما رو پرسیدم گفتند تعبیر جنگ خوب و خیر است .
3 هفته پیش
سلام علیکم اشکالی ندارد چون انتخاب این روزها با خودتون نبوده و عذر دارید صدقه بدهید و انشاله خدا فرزندی سالم و صالح به شما عطا کند .
1 ماه پیش