2754
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
اگر مادر دیابت تایپ یک داشته باشد احتمال دیابت تایپ یک کودک 5 درصد خواهد بود . دیابت دوران بارداری احتمال دیابت تایپ 2 را در کودک افزایش می دهد .
چربی رو باید رعایت کنن و قرص لیورگل هم میتونن مصرف کنن با متخصص گوارش مشورت کنید
با‌ متخصص اطفالش مشورت کنید
کوتاهی اندام ها ارتباطی به فشار خون بالا ندارد و یک بیماری ژنتیکی است .
به سرطان مربوط نیست با فوق تخصص خون مشورت شود
اگر به نتیجه ازمایش شیرخوار شک دارید به متخصص اطفال جهت تکرار ازمایش مراجعه کنید .
مشاوره با روانپزشک شرح حال به پنیک میخوره