2487
به اورولوزیست مراجعه کنند .
با سلام متخصص کلیه و محاری ادراری بروید
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
تحت نظر فوق تخصص نفرولوژی باشند .در همان بیمارستان .
با سلام بستكي به علت ازو دارد متخصص اورولوژي مراجعه كنيد
جهت معاینه و بررسی های لازم مراجعه کنید .
با سلام ازمايش لازم است