با سلام ربطی به منفی بودن ندارد
در انتظار پاسخ
با این کار می توانید جنس دلخواه را داشته باشید . البته من توصیه نمی کنم . زیرا علاوه بر هزینه ای وی اف با عوارض مادری و جنینی همراه است و بهتر است فقط در افرادی که نمی توانند خودب...
خیر نگران نباشید مشکل جدی وجود ندارد موفق باشید
1401/02/03
سلام عدد بتا بالاتر نرفته است ۱.۱ بعد ۳ روز شده ۱.۲ موفق باشید.
1400/04/26