در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشیعفونت چشم نوزاد و مراقبت های مادرتوضیحاتی ارائه دادند.

حتما بشنوید زمان نزدیکی برای تعیین جنسیت

با توجه به این که پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :

زنان و مامایی 4چرا خانم های باردار بیشتر مستعد عفونت ادراری هستند؟
زنان و مامایی 41 چه زمانی در بارداری بررسیحرکات جنین مهم است؟
زنان و مامایی 42 ضرورت سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری و روش انجام آن
زنان و مامایی 43 چرا عفونت ادراری در خانم ها بیشتر است؟
زنان و مامایی 44 چهعواملی باعث افزایش حاملگی خارج از رحمی میشود؟
زنان و مامایی 45 حاملگی خارج از رحمی چیست؟
زنان و مامایی 46 حرکات جنین از چه هفته ای آغاز می شود؟
زنان و مامایی 47 حرکت چشم های نوزاد
زنان و مامایی 48 ممنوعیت غذایی در سه ماهه اول بارداری
زنان و مامایی 49 درمان جفت سر راهی
زنان و مامایی 50 دکولمان یا کنده شدن جفت
زنان و مامایی 51 پیشگیری از دکولمان
زنان و مامایی 52 پیشگیری از دکولمان
زنان و مامایی 53 تهوع در دوران بارداری
زنان و مامایی 54 بارداری و لاغری
زنان و مامایی 55 پیشگیری از عفونت ادراری
زنان و مامایی 56 در موردتغییرات قلبی و عروقی در بارداری
زنان و مامایی 57 راهکارهای قی بعد از تولد
زنان و مامایی 58 تشخیص حاملگی خارج از رحمی
زنان و مامایی 59 زمان نزدیکی برای تعیین جنسیت
زنان و مامایی 6عفونت چشم نوزاد و مراقبت های مادر  >شما اینجا هستید