در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورد توصیه های لازم برای فعالیت ومسافرت توضیحاتی ارائه دادند.

   حتما بشنوید  راهکارهای تهوع در بارداری

با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :
زنان و مامایی 24 برطرف کردن نفخ شکم در بارداری
زنان و مامایی 25 بهترین زمان بین هر بارداری 
زنان و مامایی 26  اقدام موثر برای بارداری
زنان و مامایی 27  روش تحریک تخمک گذاری
زنان و مامایی 28 تخمدان پلی کیستیک 
زنان و مامایی 29 ترشح بزاق در بارداری
زنان و مامایی 30 تغییرات پستان در بارداری 
زنان و مامایی 31 انواع سزارین
زنان و مامایی 32 مناسب ترین زمان برای مراجعه به مرکز بهداشتی بعد از زایمان
زنان و مامایی 33 تغذیه در دوران بارداری
زنان و مامایی 34  روش تخیص جفت سرراهی
زنان و مامایی 35 تغییرات مو دوران بارداری
زنان و مامایی 36 تغییرات وزن در سه ماهه اول بارداری
زنان و مامایی 37 راهکارهای تهوع در بارداری  
زنان و مامایی 38 توصیه های لازم برای فعالیت ومسافرت < شما اینجا هستید