در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورد حرکت چشم های نوزاد توضیحاتی ارائه دادند.

حتما بشنوید حرکات جنین از چه هفته ای آغاز می شود؟

با توجه به این که پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :
زنان و مامایی 31 انواع سزارین
زنان و مامایی 32 مناسب ترین زمان برای مراجعه به مرکز بهداشتی بعد از زایمان
زنان و مامایی 33 تغذیه در دوران بارداری
زنان و مامایی 34 روش تخیص جفت سرراهی
زنان و مامایی 35 تغییرات مو دوران بارداری
زنان و مامایی 36 تغییرات وزن در سه ماهه اول بارداری
زنان و مامایی 37 راهکارهای تهوع در بارداری
زنان و مامایی 38 توصیه های لازم برای فعالیت ومسافرت
زنان و مامایی 39 جفت سرراهی چییست؟
زنان و مامایی 40 چرا خانم های باردار بیشتر مستعد عفونت ادراری هستند؟
زنان و مامایی 41 چه زمانی در بارداری بررسیحرکات جنین مهم است؟
زنان و مامایی 42 ضرورت سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری و روش انجام آن
زنان و مامایی 43 چراعفونت ادراری در خانم ها بیشتر است؟
زنان و مامایی 4
4 چه عواملی باعث افزایش حاملگی خارج از رحمی میشود؟
زنان و مامایی 45 حاملگی خارج از رحمی چیست؟
زنان و مامایی 46 حرکات جنین از چه هفته ای آغاز می شود؟
زنان و مامایی 47حرکت چشم های نوزاد >شما اینجا هستید