در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در موردپیشگیری ازدکولمان یا کنده شدن جفت توضیحاتیارائه دادند.

حتما بشنوید دکولمان یا کنده شدن جفت چیست؟

با توجه به این که پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :

زنان و مامایی 32 مناسب ترین زمان برای مراجعه به مرکز بهداشتی بعد از زایمان
زنان و مامایی 33 تغذیه در دوران بارداری
زنان و مامایی 34 روش نشخیص جفت سر راهی
زنان و مامایی 35 تغییرات مو دوران بارداری
زنان و مامایی 36 تغییرات وزن در سه ماهه اول بارداری
زنان و مامایی 37 راهکارهای تهوع در بارداری
زنان و مامایی 38 توصیه های لازم برای فعالیت ومسافرت
زنان و مامایی 39 جفت سرراهی چییست؟
زنان و مامایی 40 چرا خانم های باردار بیشتر مستعد عفونت ادراری هستند؟
زنان و مامایی 41 چه زمانی در بارداری بررسیحرکات جنین مهم است؟
زنان و مامایی 42 ضرورت سونوگرافی در سه ماهه اول بارداری و روش انجام آن
زنان و مامایی 43 چراعفونت ادراری در خانم ها بیشتر است؟
زنان و مامایی 4
4 چه عواملی باعث افزایش حاملگی خارج از رحمی میشود؟
زنان و مامایی 45 حاملگی خارج از رحمی چیست؟
زنان و مامایی 46 حرکات جنین از چه هفته ای آغاز می شود؟
زنان و مامایی 47حرکت چشم های نوزاد 
زنان و مامایی 48 ممنوعیت غذایی در سه ماهه اول بارداری
زنان و مامایی 49  درمان جفت سر راهی
زنان و مامایی 50 دکولمان یا کنده شدن جفت
زنان و مامایی 51 پیشگیری از دکولمان >شما اینجا هستید