در این ویدیو آقای دکتر حمید مهرابی، دکترای روانشناسی سلامت جنسی در مورد تربیت جنسی کودک توضیحاتی ارائه داده اند.