سلام باید معاینه شوید تا بتوان نظر قطعی را داد موفق باشید
1 هفته پیش
ازمایشات نرمال است .به بزشک خود مراجعه کنید .
باید به پزشک معالج اطلاع داده شود تا علت مشکل ایشان بررسی شود موفق باشید
در انتظار پاسخ
تا جایی که می توانید باید مقدار دوز مصرفی را کاهش داده و بعد تحت نظر پزشک خود ترک کنید موفق باشید
سلام خیر با تزریق واکسن ، افراد ناقل بیماری محسوب نمی شوند بنابراین جای نگرانی وجود ندارد موفق باشید
سلام بله مربوط به بیماری کرونا می تواند باشد می توانید تست بدهید موفق باشید.
سلام بله مربوط به علائم کرونا است نباید واکسن بزنید موفق باشید.
سلام خیر مشکلی ندارد می توانید واکسن را تزریق کنید موفق باشید