2753
سلام و روزبخير با احترام لطفا در مرحله اول از نظر طبي دستگاه گفتاري فرزندتون رو بررسي بفرماييد و در صورت رد شدن علل پزشكي از طريق گفتار درماني و كمك روانشناختي مسئله كودك رو پيگيري...
در انتظار پاسخ
سلام و روزبخير فرزند شما در خصوص مديريت هيجانات نياز به كمك خانواده داشته و بهتره با بهانه و بي بهانه بوس و بغل و نوازش نسبت به فرزندتون داشته باشيد.در سيستم بازي با كودك خودتون ت...
معاینه از نزدیک توسط متخصص پوست