1870
سلام شما در این سن فقط و فقط باید به فکر آینده ی خود بدون در نظر گرفتن شخص دیگری باشید. احساسات زودگذر در سنی که هستید بسیار زیاد است. حتما تحت هر شرایطی به درس خواندن ادامه دهید ...
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
سلام دوست عزیز شما حتما باید با مشاور تحصیلی صحبت کنید تا با توجه به سطح نمراتتان بتوانند راهنماییتان کنند. اگر ب ای خود تعیین هدف کنید حتما موفق خواهید شد