سلام دوست خوبم اکثر مردا تحمل گرسنگی و.. رو ندارن اما شما هم بید جوری رفتار کنی که ایشون تشویق به ادامه این اخلاق نشه مساله مهم تر از همسرت فکر کنم پدرتون باشن اگر با پدرت صمیمی ه...
1 روز پیش