در انتظار پاسخ
سلام شروع و تداوم زندگی مشترک با اختلاف سنی زیاد بدون شک با چالش‌های مختلفی همراه خواهد بود که مدیریت و درک آن‌ها چندان ساده نخواهد بود، خصوصا برای شما که سن کمی دارید. با توجه به...
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ