897
سلام دوست من، از اینکه موضوعتون رو خیلی شفاف بیان کردید بهتون تبریک میگم. به نظر میرسه که اشراف خوبی روی مساله تون دارید و از زوایای خوبی بررسی کردید. ممکن است انسانهای زیادی قبل ا...
سلام دوست عزیزم با توجه به اینکه قد نامزدتون از شما بلندتر هست، بنده متوجه نشدم شما ایشون رو از نظر قدی با چه معیاری مقایسه می‌کنید؟ ازدواج، اتفاقی نیست که معجزه‌وار بتونه مسائل ر...
دوست عزیزم سلام، تصمیم به ازدواج نیاز به آمادگی هایی در جنبه های مختلف داره که بعد عاطفی و تعهد عاطفی فقط یکی از ابعاد هست که به نظر میرسه شما با گذشت زمان زیادی از ارتباط در این ...