1870
خیر توصیه نمی شود اصلا این کار شما علمی نیست اگر هم تاثیر جزئی داشته باشه بعد از قطع قرص دوباره به حالت اول بر می گردید این مسئله ژنتیکی است ورزش و بدنسازی نیز می تواند مقداری کمک...
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ