با سلام اين موضوع چيزي نيست كه با يه متن بشه بهتون كمك كرد اگه گفتار درمانگر قبول نكرده حتما با مشاوري كه تخصصي كودك ميبينن صحبت كنيد چون اين موضوع ريشه ايي بايد بررسي بشه كه اي...
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ