1075
در انتظار پاسخ
در انتظار پاسخ
درود در كم كاري تيروييد ممكن است زبان بزرگ باشد و در در محفظه دهان جا نشود و زبان قسمتي بيرون باشد( البته در موارد شديد) ولي بيرون آوردن زبان ربطي به كم كاري تيروئيد ندارد. كم كا...
درود اين عدد براي نوزاد ٧ روزه خوبه و جاي نگراني نيست. اينكه نور دستگاه براي چشمان نوزاد مضر است واقعا ثابت شده نيست و محض احتياط چشمها بسته ميشود و جاي نگراني نيست.(اكثرا نوزاد ...
درود با توجه به وزن زمان تولد شيرخوار شما رشد قابل قبولي داشته است. فعلا در مورد قد بزرگسالي فرزندتان نميتوان نظر داد. ولي قد تقريبي پسران در بزرگسالي شش سانتيمتر ببيشتر از معدل ...