در انتظار پاسخ
با سلام خدمت شما والد گرامی نگرانی شما درست است و دختر شما در شناخت والدین تاخیر دارد. البته بعید است که تاخیر فقط در همین جنبه باشد و احتمالا جنبه‌های دیگر را هم درگیر کرده است که...
7 ساعت پیش