956
با سلام به هر حال چنانچه همسر شما کماکان به سوء رفتار خویش ادامه می دهد ، بهتر است اقدام قانونی خود (اعم از ادامه و پیگیری پرونده کیفری یا مطالبه مهریه )را مجدد به جریان بیاندازید ...
با سلام شما می توانید ضمن ارسال اظهارنامه مبنی بر استرداد سفته ، دعوی استرداد آن را نیز مطرح نمائید ، نکته مهم و قابل توجه اینکه جهت طرح دعوی و اثبات ادعایتان بایستی دلایلی همچون :...
با سلام شما می توانید در صورت مجهول المکان بودن طرف ، تقاضای نشر آگهی داده و روال دادرسی را از این طریق ادامه دهید موفق باشید
با سلام و عرض ادب 1. در صورت امکان پدر دختر نیز از موضوع مطلع شوند چرا که اگر از طریق دیگر پی به موضوع ببرند شاید عواقب سنگین تری را در پی خواهد داشت.2. ایشان می توانند شکایت مزاحم...
با سلام بله،چنانچه شاغل نیستید می توانید دادخواست مطالبه نفقه را از طریق دفتر خدمات قضایی تقدیم شورای حل اختلاف نمائید و حتما جهت تعیین آن تقاضای ارجاع به کارشناس نموده و توجه داش...
سلام مهریه از ورثه قابل مطالبه بوده ولیکن وصول آن منوط به معرفی ماترک و ارث حاصل از اموال متوفی و قبول ارث از ناحیه ورثه است پیشنهاد می شود قبل از اقدام مشاوره کاملتری با وکیل داشت...
باسلام چنانچه قصد طلاق دارند وکالتنامه طلاق را جهت بررسی به وکیل نشان داده ، چنانچه نقصی نداشته باشد ، طلاق قابل اقدام خواهد بود و در خصوص جهیزیه نیز چنانچه حکم دادگاه به نفعتون صا...
سلام بر شمابه هر حال استفاده از شوكر عليه شما و يا هر عمل مجرمانه ديگری مستلزم ارائه دليل همچون شهادت شهود و اقرار خود متهم است، در خصوص آثار مصرف مواد مخدر و تفاوتهای آن نيز از مت...