1145
با سلام دیه به قیمت سال پرداخت محاسبه می شود به عنوان مثال اگر دیه ای 50 میلیون باشد و نصف آن پرداخت شده باشد و در سال بعد مبلغ دیه افزایش یابد و مثلا دو برابر شود بدهی شخص همان ...
با سلام بله در صورت مطالبه وراث خانم مرد محکوم به پرداخت نفقه به ورثه خواهد شد. موفق باشید
با سلام 1. مطابق فک کنم بند دوازده از شرایط سند ازدواج هر نوع ازدواج همسر باید با اجازه همسر اول باشد و در غیر این صورت زن اول علاوه بر این که می تواند همه حقوق قانونی خود را مطا...
با سلام 1. در حقوق عدول یا برگشتن از رضایت امکانپذیر نیست مگر اینکه مقرر شده باشد دا ازای گذشت شخص اقدامی انجام دهد و ثابت شود ان اقدام را انجام نداده است که در این حالت می توان ...
با سلام 1. باید زمانی که شما را از منزل بیرون کرد به 110 تماس می گرفتید و موضوع صورتجلسه می شد تا راحت تر بتوانید ترک انفاق را اثبات و وی را محکوم نمایید. 2. در حال حاضر هم می ت...
با سلام 1. مهریه مختص عقد ازدواج است و طلب و دینی است برعهده مرد که شرایط مخصوص به خود را دارد و باید به همسرش پرداخت نماید. 2. مالی که همسر شما قرار است به نام شما کند یا تعهد ...
با سلامصرفنظر از اينكه اين اقدام شما به دليل رابطه نامشروع جرم محسوب می شود ،پيشنهاد می شود موضوع را از طريق تقديم دادخواست اجازه ازدواج به طرفيت پدر با دادگاه مطرح نموده و ضمن معر...
با سلام 1. همه این مواردی که گفته شده باید توسط شما برای دادگاه به اثبات برسد تا عدم صلاحیت ایشان احراز و حق طلاق به شما داده شود و در حالت عادی اصل بر این است که ایشان مشکلی ندا...
با سلامشما می توانيد ضمن ارسال اظهارنامه تقاضای استرداد سفته های امانی را از ايشان مطالبه نموده و به سفيد امضاء بودن آن اشاره نموده و مسئوليت و عواقب كيفری و حقوقی استفاده از آنرا ...