810
سلاممنظورتان چیست؟ تمام تغییرات هورمونی از طریق انتقال دهنده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم اثراتش در خون مشاهده میشود به شرط اینکه ما این هورمون را اندازه گیری کنیم ولی در آزمایشات...
سلامبهتر است از اقدامات خودسرانه و ایجاد تغییرات هورمونی خودداری کنید. این داروها عوارض بسیار زیاد و جبران ناپذیری دارد بهتر است آنها را مصرف نکنید.‌قبل از استفاده حتما از نظر بارد...
سلامسقط زمانی به عنوان تشخیص گذاشته میشود که بارداری مسجل شده باشد. پس اگر این فرد تاخیر نداشته و یا آزمایش بارداری انجام نداده اند پس نمیتوان در مورد بارداری و سقط نظر داد. گاهی ب...
دوست عزیز نگران نباشید تا سه هفته بعد از مصرف قرص اورژانسی زمان دارید تا پریود شوید اگر تا آن زمان پریود نشدید نیاز به پیگیری وجود دارد موفق باشید
خیر ایرادی ندارد تا سه هفته بعد از مصرف قرص اورژانسی زمان دارید تا پریود شوید موفق باشید.
سلاماگر بعد از رابطه مشکوک به موقع و با کیفیت همیشگی پریود شده اید نگران نباشید. موارد بهداشتی را رعایت کنید و اگر کیفیت ترشحاتتان بسیار متغیر از همیشه بوده است از نظر عفونتها چک ش...
سلام دوست عزیز احتمال بارداری با مصرف قرص اورژانسی به صفر نمی رسد اگر تا ۳ هفته بعد از مصرف قرص اورژانسی پریود نشدید آن وقت باید تست بارداری انجام بدهید موفق باشید.
1 هفته پیش
سلام دوست عزیز به این شکل از روی علائم نمی توان صد درصد تشخیص بارداری را داد باید صبر کنید تا زمان پریود شما فرا برسد اگر تاخیر در پریود خود داشتید آن وقت تست بارداری انجام بدهید ت...
1 هفته پیش
سلام دوست عزیز با توجه به شرح حال شما احتمال بارداری ضعیف است اما شما خیلی زود از تست بی بی چک استفاده کرده اید باید صبر کنید تا زمان پریود شما فرا برسد اگر تاخیر در پریود خود داش...
1 هفته پیش
سلامبی بی چک تست دقیقی نیست و قابل اعتماد نیست. اگر تاخیر پریود دارید از نظر بارداری چک شوید و آزمایش خون بدهید. همه روشها ضریب شکست دارند پس بررسی لازم را انجام دهید. شب خوش
1 هفته پیش