لالا لالا گل لاله

لالا لالا گل لاله

1393/06/04 بازدید12505

 لالا لالا گل لاله پلنگ در کوچه میناله

لالالالا گل پسته مامان شده زار و خسته

لالالالا گل پونه بابا دیگه رسید خونه

لالالالا گل فندق مامان رفته سر صندوق

لالالالا گل چایی تو را عروس/داماد کند دایی

لالالالا گل پنبه تو را عروس/داماد کند عمه

لالالالا گل خشخاش بابات رفته خدا همراش

لالالالا گل زردم نبینم داغ فرزندم

لالالالا گلم باشی تو مرهم دلم باشی

ارسال نظر شما

login captcha
رسی ممنون عالی بود واسه دخملم دارم میخونم
لالا لالا گل بنفشه آفریقایی چقدر خوبی، چه زیبایی D-:
مرسییی نینیم دنیا بیاد اینارو براش میخونم