1803

سایز #

برای هشتگ "سایز" 248 مورد یافت شد.

@pari95      

سایز#  

هورااااااا👏👏👏👏😍💪 اومدم با کلی کاهش سایز 

اینقدر ناباورانه بود واسم هر سایز رو ۳بار گرفتم 🤩✔

            ۹۹/۴/۱۰     ۹۹/۵/۱۰

دور سینه   ۱۱۴          ۱۰۴ 

دور کمر     ۹۲            ۸۹

دورناف     ۱۱۰           ۱۰۵

دورباسن   ۱۱۴          ۱۱۲

دور بازو     ۴۰          ۳۹

دور ساعد  ۲۵          ۲۳

دور ران     ۶۵          ۶۱

دورساق پا ۴۵          ۴۰

دور مچ پا ۲۵          ۲۳

سایز#  

شروع  (۱۰/۸/۹۸)     ۱۰/۴/۹۹            ۱۰/۵/۹۹


 وزن(۸۷.۷۰۰)           ۷‌۰.۱۰۰                ۶۹.۲۰۰


زیرشکم(۱۰۵)            ۹۰                   ۹۰


دورناف(۹۵)               ۷۸                  ۷۸


سینه(۹۷)                  ۸۸                   ۸۸


ران(۷۰)                     ۵۷.۵                 ۵۷.۵


بادسنج(۱۱۳)                 ۹۹                  ۹۹


بازو(۳۵)                       ۲۸                 ۲۸


ساق پا(۴۰)                  ۳۴                  ۳۴


دورکمر(۸۶)                  ۷۲                 ۷۲


@خانومه_مانكن      

@سمیه1396      ثابت موندم 😔


سایز#  

💚💚💚💚💚شروع ۱۰ اردیبهشت.         ماه قبل       الان         هدف🏆
کمر.         ۷۴.                    ۷۳.        ۷۰ ⬇️         ۶۸
سینه.        ۹۲.                     ۹۰.       *  ۹۰            * ۹۰
زیر شکم    ۸۸.                    ۸۸.      ۸۶⬇️           ۸۰
معده.       ۷۹.                    ۷۷.        ۷۳⬇️         ۷۰
بازو.          ۳۳.                    ۳۳.      ۳۱⬇️          ۲۵
ران.          ۵۳.                     ۵۳.         ۵۳           ۵۰
دور با سن   ۹۲.                    ۹۲.          *۹۲         * ۹۲
ساق پا.      32                      ۳۱.         ۳۱.         *   ۳۱
مچ دست.   ۱۵.                    ۱۵.          ۱۵.           * ۱۵
مچ پا.      ۱۹/۵.                    ۱۹.           ۱۹          *  ۱۹***ستاداره دارا یعنی تثبیت***


@sepiiiiiideh    سلام گلم

@دیانا24    سلام گلم.. کجایی؟

@مامان_الیساهستم2    

@فندق_فسقلی    

سایز#  

بازو 26 👈 24.5
ساعد 21.5 👈 20
سی نه 96 👈 100.5
زیر سی نه (باریکترین) 81.5 👈 81
4 انگشت بالای ناف 83 👈 81
کمر (2 انگشت بالای ناف) ___ 👈 83.5
ناف 90 👈 87
زیر شکم (2 انگشت زیر ناف) ___ 👈 93
با سن 98.5 👈 99
ران 58 👈 54.5
ساق پا 32 👈 33.5
مچ پا 21
مچ دست 15
گردن 33.5


همه اش کم شده شکر خدا😍
فقط چون نزدیک پری هست احتمالا دور سی نه زیاد شده

ساق پا هم احتمالا دفعه قبل اشتب گرفته بودم

داغ ترین های تاپیک های امروز
توسط   elahe۱۳۷۵  |  2 ساعت پیش
توسط   zhigol78  |  2 ساعت پیش