2328
عنوان

دختردایی..

449 بازدید | 60 پست

بچه ها خلاصه میگم لطفا بگین من چیکار کنم؟؟

ماجرا ازاونجایی شروع شد که پسرداییم‌چندسال پیش اومد خواستگاریم. من اصلا راضی نبودم. ولی اون به شدت اصرار داشت وادعای عاشقی میکرد، آخرش من راضی شدم ولی تودوران نامزدی دیدم واقعا مرد زندگی نیست وبااین همه ادعا وچندین باراصرارخودش کشیدکنار درحالی که من دیگه واقعا باهاش خوب رفتار میکردم.. حالا یه دختردایی دیگم میومد مدام به من می‌گفت که اون منو دوست داره ومنو میخواد وازحرکاتش معلومه که منودوست داره  اینقدر گفت که من تودوران نامزدی ازپسرداییم پرسیدم وگفت باورکن که من هیچ علاقه ای بهش ندارم خودش اینجوری فکر میکنه..(نامزدم بود وحق داشتم واقعا بدونم که چرا دخترداییم مدام ازاین حرفا میزنه)

خلاصه بعدازبعد بهم  خوردن نامزدی ما ازسمت پسردایی یه سری حرفا که چی شد وچه ماجراهایی پیش اومد زبون به زبون فامیل میچرخید ویکیش همین حرف دخترداییم بود...

من بعدازاون ماجرا ازدواج کردم بایه غریبه وپسرداییم هم بایه دختر غریبه..

هستین بقیه روبگم؟؟

بچه ها اگر مشکل پزشکی داشتید میتونید از این سایت بپرسید کلی دکتر متخصص دارند که میتونند راهنماییتون کنند.

سایت‌شون

2343

الان چندسال میگذره

حالا این وسط دختردایی من به من میگه هیچ کس خواستگاری من نمیاد ومن ازدواج نمیکنم به خاطر این که شماها پشت سر من دروغ وتهمت زدید..وهرچه بهش میگیم خودت این حرفاروزدی میگه من نزدم وما رومقصر ازدواج نکردنش میدونه ..

درحالی که خودش مقصره..بچه های آرایش های عجیب وغریب میکنه جوری که خودش قشنگه ولی خودش روزشت میکنه.. یه حالتی داره فکر میکنه هیچ عکس از اون قشنگ تر نیست ..ومدام خودش روبا بازیگرا مقایسه میکنه..حاضر نیست قبول کنه نوع رفتارو ظواهر خودش دلیل نه ما..هربار میرم به داییم سر بزنم یه بحث ودعوا راه میندازه که توباعث شدی من ازدواج نکنم..

الان چندسال میگذره..تامنو میبینه میگه چندسال پیش که نامزدبودین چی درباره من میگفتین..؟؟

بگو شبمو ساختی

چرا؟

ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم ، خود نتوانستیم مهربان باشیم . من در کوچه های زندگی به دنبال آرتانی وحشی و سادیسمی بودم که مرا با تیر عشقش زخمی کند ، که ناگهان ممدی از ته کوچه با پراید آمد ... ( امضام فانه من در کوچه های زندگیم به دنبال هیچ خری نیستم    البته به دنبال یک آهو هستم    آن آهو در پشت کوچه ای که ممد از تهش آمد در باغی سرسبز علف می خورد و از وجود من آگاه نیست ، آیا من قادر به شکار این آهو هستم ؟ خیر )
الان چندسال میگذره حالا این وسط دختردایی من به من میگه هیچ کس خواستگاری من نمیاد ومن ازدواج نمیکنم ...

این آدم عقده روانی داره ، قطع رابطه کن

در خواست دوستی ممنوع🚫 اینجا که می آیی باید بد بخت باشی تا قابل درک و احترام و باور باشی ، اینجا که هستی نباید از کسی جواب بخواهی وگرنه عقده ای میشوی ، مبادا وقت گرانبهایشان را با سوالات ساده بگیری چرا که تاپیک های مادر شوهر و خواهر شوهر و خیانت از دستشان در میرود ، اینجا فقط برای کارآگاه بازیست نه برای کمک به همدیگر! اینجا کسی چشم دیدن خوشبختی دیگری را ندارد ، اینجا هررررچه بدبخت تر باشی شاخ تر میشوی ! اینجا نی نی سایت است سرزمین عجایب!!!🚫 

روانیه واقعا 😐

ما که خواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم ، خود نتوانستیم مهربان باشیم . من در کوچه های زندگی به دنبال آرتانی وحشی و سادیسمی بودم که مرا با تیر عشقش زخمی کند ، که ناگهان ممدی از ته کوچه با پراید آمد ... ( امضام فانه من در کوچه های زندگیم به دنبال هیچ خری نیستم    البته به دنبال یک آهو هستم    آن آهو در پشت کوچه ای که ممد از تهش آمد در باغی سرسبز علف می خورد و از وجود من آگاه نیست ، آیا من قادر به شکار این آهو هستم ؟ خیر )

آرایشای عجیب وغریب میکنه مثلا خط چشم سفید رو به حدی بزرگ پشت چشمش میکشه ..شبیه بعضی آرایشای نیکا تواینستا..

مدل حرف زدنش روعوض میکنه..حتی مدل راه رفتن..

بعد من رودلیل ازدواج نکردنش میدونه

آرایشای عجیب وغریب میکنه مثلا خط چشم سفید رو به حدی بزرگ پشت چشمش میکشه ..شبیه بعضی آرایشای نیکا توا ...

دیوونس😑

در خواست دوستی ممنوع🚫 اینجا که می آیی باید بد بخت باشی تا قابل درک و احترام و باور باشی ، اینجا که هستی نباید از کسی جواب بخواهی وگرنه عقده ای میشوی ، مبادا وقت گرانبهایشان را با سوالات ساده بگیری چرا که تاپیک های مادر شوهر و خواهر شوهر و خیانت از دستشان در میرود ، اینجا فقط برای کارآگاه بازیست نه برای کمک به همدیگر! اینجا کسی چشم دیدن خوشبختی دیگری را ندارد ، اینجا هررررچه بدبخت تر باشی شاخ تر میشوی ! اینجا نی نی سایت است سرزمین عجایب!!!🚫 

تو و نامزدت نباید به بقیه میگفتین که دختر داییت این حرفو زده.ولی در کل دختر داییت نرمال نیست از اوناییه که همیشه خدا از همه طلبکارن. ولش کن بزار به حال خودش باشه باهاش دهن به دهن نشو

آرایشای عجیب وغریب میکنه مثلا خط چشم سفید رو به حدی بزرگ پشت چشمش میکشه ..شبیه بعضی آرایشای نیکا توا ...

چندسالشه؟

دستا بالا دستا بالا ...😂😂😂😂میبینم که با ریتم میخونی
الان چندسال میگذره حالا این وسط دختردایی من به من میگه هیچ کس خواستگاری من نمیاد ومن ازدواج نمیکنم ...

بهش بگو من که اسم کس دیگه ای روم بود ازدواج کردم مال تو که فقط حرف بوده پس ربطی به این قضیه نداره