1480

نیایش_صبحگاهی #

برای هشتگ "نیایش_صبحگاهی" 83 مورد یافت شد.

نیایش_صبحگاهی#  


خداوندا 🙏

تو میدانی که من دلواپس فردای خود هستم؛

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوها را؛

مبادا گم کنم اهداف زیبا را

مبادا جا بمانم از قطار موهبت هایت


مرا تنها تو نگذاری...

که من تنهاترین تنهام؛ انسانم


خدا گوید:

تو ای زیباتر از خورشید زیبایم

تو ای والاترین مهمان دنیایم


تو ای انســــان...!


بدان همواره آغوش من باز است


شروع کن...

یک قدم با تو

تمام گامهای مانده اش با من...


💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚


ای مالک حاجات !🙏  

بنواز مرا ، تا در این روز زیبا وزمستانی وجودم به وجد و سجود در آید...

خدایا !🙏

چگونه شکر نکنم این همه‌ لطف تو را !

مرا شایسته این همه مهربانی ات قرار بده !

جانا !🙏

امروز دو دو نعمت را بر من ارزانی بدار...

اول خیر و صلاح خودت ، دوم تلاش و پشتکار ...

تا کامروا و شاد باشم ...

من از آن روزی که پایانش درد و رنج باشد ، به تو پناه می آورم. خدایا شکرت.


💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚 💚


🌷 🍃 🌷  هیچ چیز_زیباتر_از_این_نیست  کــــه_روزت_رو_بـــا_صــــلــوات بـر_محمد_و_آل_محــمَّد_آغازکنی


 

نیایش_صبحگاهی#  
تنها معبودم ! قبله نمای دلم را به سمت تو میکنم ، آرامش وجودم را پر میکند‌ ،‌ میدانم کائنات ، گوش به فرمان من و گوش به زنگ اندیشه هایم هستند ، تا ببینند من با اندیشه هایم چه فرمانی به آنها میدهم، تا برایم عملی کنن ، تا با تو قرین شده ست جانم ، روح و روانم...به هر جا که رو کنم ، فقط زیبایی ها را میبینم‌. وقتی عشق الهی در دلم جای بگیرد ، موجودی فرا زمینی و آسمانی میشوم....

خدایا ! به لحظه لحظه زندگی ام برکت ببخش.

@NRJIHA

نیایش_صبحگاهی#  


آرامش ، ‌یعنی لطافت و نرمش روح...

خدایا ! در این آدینه پاییزی :


هدایتم کن ، در برخورد با اطرافیانم از کاه کوه نسازم، مسائل را بزرگ نکنم تا چنان سخت شوم که آرامش را از خودم بگیرم ، به من قلبی لطیف عطا کن...


و راهی ام کن به راهت ،که هر چه راهِ غیرِ مقصد توست ، بیراهه ست!


امسال با تولد عادلترین بنده ات شروع شد، همانکه در اوج قدرت دیناری از بیت المال را غارت نکرد ...

در آخر از تو میخواهم یاری کنی ، تا در اوج قدرت هم عدالت را رعایت کنیم و بنام دین حقی را ناحق نکنیم‌نیایش_صبحگاهی#  


جانا ! باز هم آمدم ، امروز مشتاق تر و پرانگیزه تر از همیشه آمدم ، تا دل به دریا بزنم ، مطمئنم با اتکا بر تو گاه و بیگاهها را رد میکنم و بقولی "این نیز بگذرد" ها را تجربه میکنم ، من لایق دریافت نعمت و پاداش تو هستم ، چون سرور کائنات هستم، سزاوار زندگی خوب و ثروت و سلامتی هستم.

لحظه ای به امداد الهی شک ندارم، من تنها به هوش و تدبیرهایم تکیه نمیکنم ، بلکه تمام توسل من تویی..

خدایا شکرت😇.

.

نیایش_صبحگاهی#  


بنام خدایی که همچون پروانه ای عاشق‌ ، در اطراف بندگانش پر میزند ، تا بشنود راز دلشان را....


گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟


خدای مهربانم ! تو سراسر زیبایی و عشقی...

تو در قلبی هستی که عشق می ورزد

تو همچون طلوع خورشید هستی که در زندگی ام عشق را می پراکنی ...‌


خدایا توفیق شکرگزاری را از من مگیر، 

الهی آمین

.

نیایش_صبحگاهی#  


خدایا شکرت ، در آن هنگام که تعدد راه ها مرا خسته میکند و نمیدانم کدام راه را طی کنم‌ ،  تو پناه من هستی.


میدانم تو خوب نگاهم میکنی! و من نگاه عاشقانه تو را، آسان، لمس میکنم....


خدایا ! هوایم‌ را داشته باش و اجازه ی ایستادن را به من  بده ...‌


قلبم را شفاف و از غوغایِ دیگران خالی کن. چرخِ دنیا‌را به کام من و دوستان و عزیزانم  بگردان...


نیایش_صبحگاهی#  

خدایا!

آدم‌های خوب سر راهمان بگذار

حس بسیار خوبیست هنگامی که

در لحظه‌ هجوم غم یا ناامیدی یا پریشانی

بی هوا کسی سر راه آدم سبز بشود


کلامش؛ نگاهش؛ حتی نوشته‌اش

آرامش و شادی و امید بپاشد به زندگی ات.


فقط از دستِ خودِ خدا برمی‌آمده که آن آدم را

یا کلام و نگاه و نوشته‌اش را برای آن لحظه‌ خاص‌ سرِ راه زندگی ما بگذارد.شاید یکی از دعاهای روزانه ام این باشد که:

خدایا من را نیز واسطه ی خوب شدن حال دیگران قرار بده .

آمیننیایش_صبحگاهی#  


خدایا!شکرت برای هدایتم ....

خدایا! راه را بر همه ی دوستدارانت آسان کن.

پروردگار مهربانم ! برای عشقی که مرا در آن غوطه ور کردی سپاسگزارم.

ای مونس ترین ! تلنگرهایت ممکنست، ظاهری تلخ داشته باشد ولی باطنی زیبا و شیرین دارد ، چون میفهمم که نگاهم میکنی، تلنگرهایی که مرا به نور ازلی تو بیدار کرد

تو محول الحول والاحوالی...


حال که چنان طوفان تحولی در وجودم برپا کردی ، درآغوشت تو را عاشقانه میخوانم، تو هم مرا اجابت کن

.

نیایش_صبحگاهی#  


میدانم، هر جا قلبی مهربان در حال تپیدن است، بهشتی زیبا در حال روئیدنست...خدایا ، امروز به احترام زندگی مهربان میمانم. یادم باشد ،

زندگی انعکاس رفتار منست ...

انعکاس من بر من ،پس حواسم باشد، بهترین باشم تا بهترین را دریافت کنم ! همه چیز در کائنات مغناطیس است ، وظیفه ی من  حرکت مداوم به سوی کمال است.

معبودم، میدانم در تک تک لحظات با من هستی ، دوستت دارم.

@NRJIHA

نیایش_صبحگاهی#  


خدای مهربانم 

نورت را در وجودمان متجلی کن که

سخت محتاج آنیم ...

خدایا 

برکت نگاهت را در نگاهمان بریز تا هر

کجا که مینگریم نیکی باشد و مهر ...

خدایا 

میدانی که خسته ایم از خودمان از 

روزمرگی ها از نفرتها از جدایی ها از 

من بودن ها و ما نشدن هایمان ...

خدایا 

دستمان را بگیر تا یادمان باشد که باید

دستی را بگیریم ....

خدایا نگاه مهربانت را از ما دریغ مکن تا

یادمان باشد که باید به تمامی نگاهی

باشیم از سر مهر و عشق به انسانها ..

آمین