1075
سلام دوست عزیز با توجه به آزمایش بتای خون انجام شده شما نشانه بارداری است و عدد آن نرمال است و جای نگرانی وجود ندارد موفق باشید.
با سلام به هر حال جواب بتای شما مثبت است صبر کنید و در زمان مقرر ازمایش را با فاصله ۴۸ساعت تکرار کنید
سلام ان شاا... بارداری سالمی پیش رو خواهید داشت. بله تیتر نرمال است
سلام امپول ها باعث افزایش بتا میشوند ولی ۷۲ ساعت بعد از تاریخ پریود تیتر بتا مشخص کننده بارداری یا عدم ان می باشد.
با سلام حدود پنج هفته و شش روز هستيد بتا خوبست دوقلويي با سونو مشخص مي شود ازروي عدد بتا جنسيت مشخص نمي شود
سلام براساس حدس و گمان نمی توان نظر داد باید آزمایش تکرار شود و بر اساس جواب در مورد بارداری نظر داد. روز خوش
درمواردی که فردRHمنفی ،دربرابرآنتی ژنDحساس شده وآنتی بادی ساخته است،درصورت بارداری اگرگروه خون جنین RHمثبت باشد،(یعنی آنتی ژنDدارد)،آنتی بادیهای موجوددرخون مادرباعث تخریب گلبولهای ...
سلام کیتهای آزمایشگاهی متفاوت است و در برخی موارد حتی با وجود سونوگرافی مبنی بر حاملگی، آزمایش منفی نشان میدهد. بهتر است تا دو هفته منتظر باشید و دوباره آزمایش انجام بدهید.
سلام عزیزم افزایش تیتر مناسب بوده است و احتمال مول وجود ندارد.بارداری مولارابتا افزایش بسیار زیادی دارد
سلام دوست عزیز عدد بتای خون شما نرمال است وجای نگرانی وجود ندارد موفق باشید.