1145
احتمال بهم ریختگی نظم پریود و تغییر در میزان خونریزی وجود خواهد داشت در هر صورت برای به تأخیر انداختن قاعدگی از ۵روز قبل از شروع پریود هر شب یک قرص ال دی سر یک ساعت مشخص مصرف کنید...
طول دوره قاعدگی از سه تا هفت روز در خانمها طبیعیست و در بعضی از خانمها ده روز هم طول میکشه که اگر از ابتدای پریود شدن این مدت بوده طبیعیه و مشکلی نیست
سلام عزیرم بهتره شما به یک مرکز درمانی مراجعه کنید شاید کیست باشه و شاید حاملگی خارج رحم شایدم هیچکدوم ولی بهر حال موارد خطرناک باید رد بشه
40 دقیقه پیش