در انتظار پاسخ
سلام باید علت مشکل شما با انجام سونوگرافی و آزمایشات هورمونی بررسی شود موفق باشید
1 هفته پیش
به این سوال شما پاسخ داده شده است موفق باشید.
3 هفته پیش
سلام احتمال بارداری ضعیف است اما اگر تا یک هفته دیگر به خون ریزی نیافتادید پیگیری کنید موفق باشید.
احتمال بارداری وجود ندارد با توجه به علائم شما احتمالا تا یک هفته دیگر پریود خواهید شد موفق باشید
احتمال بارداری ضعیف است موفق باشید.
در انتظار پاسخ
تا سه هفته بعد از مصرف قرص اورژانسی زمان دارید تا پریود شوید اگر پریود نشدید تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید