1451
شما باید صبر کنید تا اگر در قاعدگی تاخیر داشتید آزمایش بارداری انجام بدید تا نتیجه مشخص بشه
گزارش آزمایش رو کاملتر بنویسد تا راهنمایی بشید جمله ای که نوشتید معناش بیشتر از دوبست هست
عریزم لازمه ۴۸ساعت دیگه هم بتا تکرار بشه تا نتیجه قطعی مشخص بشه
۴۸ساعت دیگه باید آزمایش بتا تکرار بشه
سلام ۴۸ساعت دیگه حتما آزمایش بتا تکراربشه
سلام نگران نباشید باید مجدد تحت نظر پزشک سونوگرافی انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
سن بارداری از اولین روز آخرین قاعدگی محاسبه میشه اگر هفته های اولیه باشید عدد بتا نرماله
گزارش سونوگرافی شما باید بررسی بشه ۴۸ساعت دیگه مجدد بتا تکرار بشه اگر کاهش داشت سقط اجتناب ناپذیره
سلام.احتیاج به بررسی و صبر دارین
سلام عدد بتای خون شما نرمال است اگر گهگاهی درد پریودی دارید طبیعی است و علت آن تغییرات هورمونی در زمان بارداری است موفق باشید