2753
سلام جواب آزمایش و سونوگرافی جنین شما نرمال است موفق باشید.
1401/07/24
سلام خیر همچین آزمایشی نداریم بهتر است به مرکز بهداشت درب منزل مراجعه نمایید آزمایشات لازم برای سه ماهه اول بارداری برای شما درخواست می شود نه آزمایشات اضافه و خانمهای باردار در ...
1401/04/16
سلام احتمال بارداری ضعیف است اما اگر تا یک هفته دیگر پریود نشدید آن وقت مجدد تست بارداری انجام بدهید موفق باشید.
1400/07/26