1145
سلام بایستی توسط متخصص زنان معاینه داخلی گردید تا با استفاده از مشاهده وعلائمی که ذکر می کنید درمان مناسب عفونت صورت گیرد، درغیر اینصورت عفونت تشدید پیدا خواهد نمود و درمان آن مشک...
1 روز پیش
باسلام نگران نباشید برطرف میشود .
سلامحرکات ناگهانی و تغییر وضعیت ناگهانی نداشته باشیددر صورتی که سردرد تکرار شد و با مسکن برطرف نشد حتما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنید
باسلام با توجه به اینکه علایم به تازگی شروع شده بهتراست کمی استراحت کنید تا شاید علایم ویروسی باشد وطی یکی دوهفته برطرف شود درغیراینصورت معاینه وشرح حال کامل الزامیست
سلام صبور باشید. پیاده روی کنید. اگر شدت درد بیشتر شد و یا فواصل دردها کوتاهتر شد حتما مراجعه کنید. مراقب علائم خطر باشید. روز خوش
با عرض سلام ووقت بخیر معاینه توسط ارتوپد میتواند کمک کننده باشد .
سلام در صورتی که دردها افزایش پیدا کرد جهت چکاپ به ماما یا متخصص زنان مراجعه کنید
سلام تغییرات هورمونی، عفونتها.....علت آن است میتوانید اگر دردتان شدید است از مسکن استفاده کنید، استراحت کنید و از مایعات در این دوران استفاده کنید. البته گاهی برخی از کیستها علت آن...
2 هفته پیش