1870
عجته نکنید و صبر کنید دوران نقاهت کرونا سبری شود و سلامت قبلی را باز یابید . اگر درعرض 6 ماه اینده باردار نشدید جهت تجویز داروهای محرک تخمک گذاری مراجعه کنید .
با سلام هر ماه بيست درصد احتمال بارداري هست
در انتظار پاسخ
با سلام بدون سونو وبررسي سايز فوليكول تزريق درست نيست
اگر در سونوگرافی جنین سالم است دارو را طبق دستور بزشک خود مصرف کنید .
سلام احتمال کیست اندومتریوز است که با شرح حال بالینی می توان تشخیص قطعی را داد موفق باشید.