در انتظار پاسخ
با سلام عزيزم عدد خاصي ندارد وبايد به عدد ريسك ها توجه شود
سلام. بايد سونوي آنومالي اسكن را در يك مركز معتبر در سن بارداري ١٧ هفته به بعد انجام دهيد. تا بررسي انجام گيرد.
حتما غربالگری مرحله اول بین هفته های ۱۱تا۱۳حاملگی باید انجام بشه
سلام با توجه به شرح حال شما مشکلی نیست و با توجه به عدد ریسک تری زومی ۲۱ اصلا نیازی به انجام غربالگری مرحله دوم نداشته اید موفق باشید
سونوگرافی شما نرمال است ولی برای اظهار نظر در مورد سلامت غربالگری باید منحنی و کل گزارش غربالگری را ببینم .
سلام اگر مشکل خاصی مانند لکه بینی ندارید و سابقه مشکل خاصی ندارید می توانید ۱۲ هفتگی سونوگرافی انجام بدهید موفق باشید.
یعنی مثلث پشت بینی . جهت اظهار نظر باید تمام سونوگرافی و ازمایش غربالگری را ببینم .