1451
سونوگرافی شما نرمال است ولی برای اظهار نظر در مورد سلامت غربالگری باید منحنی و کل گزارش غربالگری را ببینم .
سلام اگر مشکل خاصی مانند لکه بینی ندارید و سابقه مشکل خاصی ندارید می توانید ۱۲ هفتگی سونوگرافی انجام بدهید موفق باشید.
3 هفته پیش
یعنی مثلث پشت بینی . جهت اظهار نظر باید تمام سونوگرافی و ازمایش غربالگری را ببینم .
سلام درصد هوش رو نشان نمیدهند ولی درصد بالایی از اختلالات کروموزومی خاص ۱۳،۲۱،۱۸ رو که باعث عقب ماندگی ذهنی هست رو مشخص میکنند ولی گاهی مشکلات هوش مربوط به سایر اختلالات همراه هست ...
خالی از اشکال که نیست! آزمایش غربالگری کامل دوم در هفته ۱۵بارداری انجام بدید و سونوگرافی آنومالی در هفته ۱۸ زیر نظر ماما یا پزشک زنان باشید حتما
حتما امنیوسنتز را انجام دهید چون تنها راه قطعی رد سندروم داون است .
یک خورده مشکوک نداریم ! اگر شکی به تریزومی 21 است باید امنیوسنتز یا سلفری کرد .
در NT بالای دوونیم احتمال سندرم داون بالاست و باید سل فری انجام شود .