1209
برای اطمینان از سلامت جنین پزشکتان این بررسی را برای شما درخواست نموده اند، آنومالی اسکن و اکوی قلب جنین را هم که در زمان مقتضی برای شما درخواست میشود انجام دهید
در سه ماهه اول بارداری نمی توان تعیین جنسیت کرد و طبیعی است که خطا زیاد دارد زیرا هنوز اندام تناسلی جنین تکامل نیافته و اندازه جنین خیلی کوچک است باید از هفته ۱۷ بارداری به بعد ...
آزمایش سل فری برای بررسی چندمشکل ژنتیک هست ودقت بالایی برای بررسی آن موارددارد.والبته خیلی ازمشکلات دیگرباآن بررسی نمیشود.
سلام در موارد خیلی نادر با وجود غربالگری نرمال بچه مشکل داره
ان تي نرمال است منحني غربالگري را به متخصص زنان نشان دهيد.
سلام دوست عزیز انجام غربالگری اول ضرورت داره و درصورت ریسک بینابینی یا ریسک بالا پزشکتون توصیه لازم برای انجام آزمایش اختصاصی خواهند داد در عیر اینصورت غربالگری روتین دوم انجام میش...