سوالات رایج مامایی و زنان

سونوگرافی بعدی:
غربالگری سه‌ماهه دوم است که بین هفته‌های 15 تا 22 انجام می‌شود.
ر این سونو جنسیت جنین، بررسی کبد، ستون فقرات، انگشتان دست‌وپا، مغز، اجزای صوت و ... صورت می‌گیرد.

در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورد غربالگری دوم و زمان انجام آن توضیحاتی ارائه داده اند.

   حتما بشنوید  غربالگری اول و زمان انجام آن   

با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.