1209
سلام جواب آزمایشات و سونو باید باهم رویت شود و بر اساس نتیجه تصمیم گیری کرد اگر نتیجه خو شایند نیست اقدامات تشخیصی بعدی انجام میشود پس نگران نباشید در اکثر موارد مشکلی مشاهده نمی ش...
سلام دوست عزیز نگران نباشید عدد ان تی جنین نرمال است باید گزارش کامل آزمایش رویت شود شما اشاره ای به عدد ریسک بیماری ها در آزمایش انجام شده نکرده اید موفق باشید.
براي تفسير ازمايش غربالگري لازم است سونوگرافي ان تي و منحني غربالگري را به متخصص زنان نشان دهيد.
ان تي نرمال است بايد منحني غربالگري را به متخصص زنان نشان دهيد .
سلام NTو NBبایستی با هم بررسی گردد. احتمال این وجود دارد که در سونوگرافی جنین به پشت بوده و قابل بررسی نبوده باشد.
1 هفته پیش
سلام مصرف اين قرص تاثيری بر آزمايش غربالگری شما نميگذارد
سلام تفسير غربالگری مرحله١ نرمال استفقط سونوی آنومالی ١٨ هفته هم انجام دهيدممنون
جواب آزمایش انجام شده نرمال می باشد و جای نگرانی وجود ندارد موفق باشید.
سلام دوست عزیز خیر مشکل جدی وجود ندارد بنابراین جای نگرانی نیست موفق باشید.
سلام.بررسی اعداد mom مهم هست