1451
بعد از اتمام خونریزی لازمه سونوگرافی انجام بدید تا مشخص بشه بقایا دفع شده یا خیر
بارداری فقط با انجام آزمایش بارداری مشخص میشه عزیز من
مجددا سونوگرافی انجام بشه تا از دفع کامل بقایا مطمئن بشید اگر مشکلی نبود، به دلیل تحریکات دیواره رحم بعد از نزدیکی بوده
از روز اول قاعدگی بشمرید ۱۴شب بعدش میشه روز ۲۴قاعدگی، باید دوفاستون رو هر شب مصرف کنیدبه مدت ده شب و قطع کنید
سلام بسته به مورداستفاده هر دومتخصص ميتوانند تجويز كنند،،، ازاينستاي من ديدن فرماييد
یعنی لوله ها باز هستند و تحرک نرمال دارند .
سلام با توجه به شرح حال شما این مسئله طبیعی است و جای نگرانی وجود ندارد موفق باشید
سلام عزیزم احتمال بارداری شما تقریبا صفره. برای تنظیم قاعدگی به پزشک مراجعه کن