1209
سلام هر ماه حدود ۱۵ درصد شانس بارداری دارید ممکن است با مصرف داروهای تجویز شده شانستان بهتر شود. استرادیول برای افزایش ضخامت آندومتر تجویز شده است. روز خوش
2 هفته پیش
سلام عزیزم شرح حال کامل زوج لازم است اگر وزن ایده ال و قاعدگی های منظم دارید و هیچ سابقه مشکل باروری در خود و همسرتان نیست ودر بررسی های پزشک معالجتان در مشاوره قبل بارداری که رفته...
سلام دوست عزیز اگر انحصارا فقط در دوران پریود به این شکل است طبیعی است و باید صبر کنید تا کامل پاک شوید بعد رابطه داشته باشید موفق باشید
سلام دوست عزیز نگران نباشید وضعیت جفت شما نرمال است وجای نگرانی وجود ندارد موفق باشید.
سلامبا میزان بتا سن دقیق نیست چون این میزان یک رنج داره بهتره سونو بدید برا سن بارداری.
1398/01/20
سلام دوست عزیز از شب ۲۵ سیکل قاعدگی باید قرص مدروکسی پروژسترون و قرص استروژن را قطع کنید و اگر قصد بارداری دارید مجدد از شب ۵ قاعدگی شروع به مصرف قرص استروژن کنید اگر قصد بارداری ن...
حداقل ۱۰روزقبل ازپریودشروع وبسته کامل مصرف شودتاتاریخ عوض شود. البته حتمابامتخصص مشاوره حضوری داشته باشیدتاعوارض ایجادنشودو برحسب وزن وسایرشرایط شماتصمیم گرفته شود
سلامناحیه تناسلی خارجی شامل لبیاها هم هستند که میتوانید در این نواحی از داروی تجویزی استعمال کنید. روز خوش