2753
هر چه سریعتر جهت ای وی اف به فوق تخصص نازایی مراجغه کنید .
ممکن است اندومتریوز داشته باشید . جهت درمان مناسب مراجعه کنید .
دو هفته دیگر سونوگرافی را تکرار کنند اگر قلب وجود نداشت باید حاملگی خاتمه یابد .
نیاز به بررسی هورمونی دارید . با مدارکتان جهت معاینه و درمان مناسب مراجعه کنید .
جهت معاینه و درمان مناسب مراجعه کنید .
جهت ویزیت تلفنی یا حضوری با شماره های زیر تماس بگیرید : 09102901021 02166583489
معمولا بهتر است در زمان سزارین هم زمان عمل دیگری انجام نشود .