سلام باید تست بارداری انجام بدهید تا وضعیت شما مشخص شود موفق باشید
سلام خیر این مسئله قطعی نیست و به طور معمول اگر تحرک اسپرم غیر طبیعی باشد و غیر نرمال احتمال بارداری ضعیف است موفق باشید.
این سوزش می تواند طبیعی باشد بهتر است هنگام دخول از ژل روان کننده لوبریکانت استفاده کنید تا کمتر دچار مشکل شوید موفق باشید
سلام باید این ضایعات پوستی دیده شود تا نظر قطعی را داد و نگران نباشید این طور نیست که شما معاینه داخلی شوید چون مجرد هستید فقط ظاهر ضایعات پوستی رویت شود کافی است و برای شما دارو ...
خیر جای نگرانی وجود ندارد موفق باشید
سلام داروهای خود را تحت نظر پزشک معالج خود ادامه دهید تا درمان شوید موفق باشید.
اگر جهت انجام ان از دارویی استفاده نمی شود اشکالی ندارد .