با سلام نیاز به تجویز داروهست که از طریق اینترنت مقدور نیست
سلام باید حتما آزمایش ادرار انجام بدهید تا علت مشکل شما بررسی شده و دارو تجویز شود موفق باشید
بستگی به علت آن دارد که با سونوگرافی و آزمایشات هورمونی بررسی می شود موفق باشید