در این فایل صوتی خانم  مستانه تابش، کارشناس تغذیه و رژیم درمانی در مورد  تهوع در بارداری توضیحاتی ارائه داده اند.

با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و س از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.

فهرست عناوین این دوره :
تغذیه و رژیم درمانی 1  یبوست در باردرای  
تغذیه و رژیم درمانی 2  سوزش سر دل در بارداری 
تغذیه و رژیم درمانی 3 برطرف کردن سوزش سر دل
تغذیه و رژیم درمانی 4 وزن مناسب برای بارداری
تغذیه و رژیم درمانی 5 خطرات مصرف کافئین در بارداری
تغذیه و رژیم درمانی 6 تهوع در بارداری شما اینجا هستید