در این فایل صوتی خانم زهرا علوی، کارشناس مامایی و کارشناس ارشد طب ورزشی در مورد همورویید و درمان آن در بارداری توضیحاتی ارائه داده اند.
   حتما بشنوید  اقدامات لازم قبل از بارداری   
با توجه به این که  پرسش ها و ابهامات بسیاری توسط کاربران نی نی سایت در بخش کلینیک و تبادل نظر در مورد اقدام برای بارداری، دوران بارداری و پس از آن مطرح می شود، بر آن شدیم تا با تکیه بر دانش و تجریه متخصصین کلینیک به مهم ترین سوالات شما بصورت ویس و در قالب فایل های صوتی آموزشی پاسخ دهیم.


فهرست عناوین این دوره :
زنان و مامایی 1  غربالگری اول و زمان انجام آن  
زنان و مامایی 2  غربالگری دوم و زمان انجام آن  
زنان و مامایی 3  اقدامات لازم قبل از بارداری   
زنان و مامایی 4  برای زایمان چه زمانی به بیمارستان مراجعه کنیم؟