1542

حسود #

برای هشتگ "حسود" 27 مورد یافت شد.

متاسفم براتون بجای اینکه که افتخارکنیدبهش که یه ایرانیه اینطورپشت سرش میگید..

اون یکی از بهترین فیس اای اقای دنیاس.

سوادش درحدنابغست

خوانندس

سوپداستارر.

مجررری

کلی دعوت ازهالیوود داشته ونرفته 

تولس انجلس کنسرت گذاشته توکشور امریکابه عنوان یه ایرانی حالاشماهی بگیرچی داره همینه که ایران پیشرفت نمیکنه و فرار مغزا داره دیگه چهارتاپلنگ وخز تواینستا فالوور ملیونی دارن ومیشن شاخ واما یکی مثه این که یه نوع افتخاره این همه حسود وبدخواه داره گرچه که میدونم همه ازدم کافیه گلزار یه نگاه بهشون بکنه.....

پشت# هم باشیم

عقده# ای نباشیم

حسود# نباشیم

به امیدروزی که قدر جوونای بااستعدادد کشورمونوبدونیم 

شمایی که میگی صدانداره شما برو لس انجلس ک هیچ شهرخودت کنسرت بزار ببینم ادم اگه هیچ استعدادی نداشته باشه کسی میادکنسرتش🙄