در این ویدیو آقای دکتر حمید مهرابی، دکترای روانشناسی سلامت جنسی در مورد اهمیت تربیت جنسی کودک در سنین مختلف توضیحاتی ارائه داده اند.