در این پادکست آقای دکتر حمید مهرابی، دکترای روانشناسی سلامت جنسی در مورد کشف اندام های جنسی توسط کودکان توضیحاتی ارائه داده اند.