در این پادکست آقای دکتر امیر بهتاش امیری،متخصص کودکان و دارای بورد تخصصی بیماریهای نوزادان و کودکان، در مورد عوارض ختنه توضیحاتی ارائه داده اند.